18.5. –21.7. 2019

Cana Bilir-Meier

Düşler Ülkesi

Cana Bilir-Meier (*1986 in Munich, lives and works in Vienna and Munich) takes a post-migrant perspective in her work. She deals with questions of social, cultural, emotional and structural participation as well as equality of migrants and non-migrants. For this, she uses a range of media such as film, drawing, performance or audio which are closely tied to the respective content. Bilir-Meier is particularly interested in unstated or hidden (hi)stories of migrant realities which she tracks down in private and public archives. One of these stories is about the writer and poet Semra Ertan, Bilir-Meier's aunt. Born in Turkey in 1956, Ertan moved to Germany to her parents in 1972. In 1982, Ertan set herself publicly on fire in Hamburg as a sign against the increasing racism in the country. The artist has carefully taken up this personal family history in a film in order to locate Ertan's experiences as part of a collective memory and history. In addition to this work, şler Ülkesi shows a selection of Bilir-Meier's previous work and is supplemented by a new production.

Together with anti-racist initiatives and institutions in Hamburg, a comprehensive framework program on the Society of the Many has been developed. The artist's first monograph will accompany the exhibition.

Curated by Tobias Peper.

----

Cana Bilir-Meier (1986 Münih doğumlu. Münih ve Viyana’da yaşamakta ve çalışmakta) çalışmalarında göç tecrübesiyle yoğrulmuş bir bakış açısını benimsiyor. Çalışmalarında göçmenlerin ve göçmen olmayanların, toplumdaki sosyal, kültürel, duygusal ve yapısal paylaşımına ve eşitliğine ilişkin soruları irdeliyor.
Bunun için film, çizim, performans veya ses kaydı gibi, ilgili içeriğe sıkı yöneltimi olan iletişim araçlarını kullanıyor. Bilir-Meier’in ilgi alanı bilhassa, özel ve kamu arşivlerinden bulup ortaya çıkardığı, anlatılmamış veya karartılmış göç yaşam dünyasından hikayeler. Bu hikayelerden biri de Bilir-Meier’in teyzesi olan, yazar ve şair Semra Ertan’ı konu alıyor. Ertan 1956’da Türkiye’de doğdu ve 1972’de Almanya’ya, anne ve babasının yanına geldi. Ertan 1982’de ülkede artan ırkçılığa karşı bir sinyal olarak kendini Hamburg’da alenen yaktı. Sanatçı bu özel aile hikayesini, Ertan’ın tecrübelerini ortak anı ve tarihin bir parçası olarak saptamak amacıyla, itinalı bir şekilde filme konu etti. Bu çalışmanın yanı sıra Düşler Ülkesi Bilir-Meier’in şimdiye kadar yaptığı çalışmalardan oluşan bir seçki sunuyor ve bunu yeni ürettiği bir eserle bütünlüyor.

Sergi çerçevesinde Nicelerin Toplumu’na ilişkin geniş kapsamlı bir program hazırlandı. Sanatçının ilk monografisi de yayınlanacaktır.


Küratörlüğünü Tobias Peper.

Support
Materials

Drücken Sie ESC, um die Suchmaske zu close.